ארכיונים

לכניסה לדפי ארכיון בנושאים הבאים, בחרו מתוך התפריט:

או קראו מכל הארכיונים פה:

סנן לפי ארכיונים

סנן לפי נושאים

Please reload

כל הארכיונים לפי תאריך
Please reload

02/10/2000

חוק שהובל על ידי עמותת עוצמה (הורים לאנשים עם מוגבלות נפשית) שמעגן את הזכות של אנשים עם מוגבלות נפשית לשירותי שיקום בקהילה. החוק כולל את סל השירותים שועדת...

02/10/2000

חוק זה, אשר קודם על ידי בית איזי שפירא וארגונים נוספים, בא להבטיח לפעוט עם מוגבלות מסגרת שיקומית, טיפולית וחינוכית נאותה. החוק מקנה לפעוט טיפול, חינוך והסע...

02/10/2000

בעקבות התיקון לחוק הסעד ישנה הנחיה ברורה לוועדות האבחון במשרד הרווחה לבחון מהי מסגרת המגורים המתאימה ביותר לאדם בעל מוגבלות שכלית, תוך העדפה ברורה להפנותו...

02/10/2000

בעקבות עתירה לבג"ץ כנגד אי הנגשת קלפיות לאנשים עם מוגבלות קודם שינוי של החוק שמאפשר לאנשים עם מוגבלות להצביע במעטפה כפולה בכל קלפי נגישה וללא קשר לאיזורי ה...

04/09/2000

עתירה כנגד אי התקנת תקנות נגישות תחבורה ציבורית וכנגד הצטיידות באוטובוסים לא נגישים, וכן בקשה לצו מניעה כנגד אוטובוסים לא נגישים.  ניתן צו על תנאי וצו ביני...

04/09/2000

הצטרפות כידיד בית המשפט בתיק הפליה של שוטר עם מוגבלות פיזית. 

01/06/2000

עניינה של עתירה זו בהתאמות בחינות בגרות לליקויי למידה.
לבקשת "בזכות", העתירה נמחקה. 
 

01/09/1999

עניינה של עתירה זו באי נגישותן של קלפיות בירושלים - בחירות לכנסת ולרשות המועצה. העתירה נדחתה, משום שהתקבל בכנסת חוק שמאפשר הצבעה במעטפה כפולה, שנגישה בכל ק...

03/06/1999

אי שיבוץ ילדים עם מוגבלות שכלית או נפשית מהחברה הערבית במסגרות חינוכיות מותאמות בשל היעדר כיתות חינוך מיוחד. העתירה נמחקה והבקשה התקבלה.

לקריאת ההחלטה לחצו...

01/06/1999

עתירה זו בהמשך לימודיה של סטודנטית עם אפילפסיה במסלול חינוך מיוחד.
המשיבות הסכימו להמשך לימודיה של העותרת. 
 

Please reload