ארכיונים

לכניסה לדפי ארכיון בנושאים הבאים, בחרו מתוך התפריט:

או קראו מכל הארכיונים פה:

סנן לפי ארכיונים

סנן לפי נושאים

Please reload

כל הארכיונים לפי תאריך
Please reload

01/09/2018

אמנם האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות משנת 2006 אותה אישררה מדינת ישראל ב-2012, מסמלת שינוי מהותי ביחס החברה כלפי אנשים עם מוגבלות. עקרונותיה של הא...

06/08/2018

במהלך 2016-2017 בזכות ערכה פיילוט של שלושה קורסי תמיכה בקבלת החלטות. את הקורסים ליווה מחקר ההערכה של חוקרים מטעם האוניברסיטה העברית. בדצמבר 2017 התפרסמו ממ...

01/06/2018

מטרת דוח "תעשו מקום" היא להשמיע את קולם של אנשים עם מוגבלות עצמם וכן קולם של בני משפחתם בכל הנוגע לחיים בקהילה. הדוח מתמקד בשני נושאים:
א. רצון לחיים בקהיל...

29/05/2018

בישראל חיים כ-40,000 אנשים עם מוגבלות שכלית. למרות שמדובר בקבוצה משמעותית וחשובה אין להם כיום ארגון סנגור עצמי ומקומם נפקד ממרבית דיוני המדיניות שנוגעים לע...

11/03/2018

חוק האומבודסמן
הניסיון בארץ ובעולם מראה כי אנשים המתגוררים במסגרות סגורות, ובעיקר במסגרות מוסדיות, חשופים במידה רבה יותר לפגיעה בזכויותיהם בשל היותן מסגרות...

11/03/2018

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח – 1998, שהחל את דרכו כהצעת חוק שנוסחה על ידי בזכות, והמשיך כהצעת חוק ממשלתית שהונחה על שולחן הכנסת הינו אבן דרך...

11/03/2018

מהי הרפורמה בבריאות הנפש ולמה היה צריך אותה?

בשנת 1994 הכירה מדינת ישראל בזכותו של כל תושב במדינה לקבל שירותי בריאות, זכות המעוגנת בחוק ביטוח בריאות ממלכתי....

11/03/2018

בזכות פעילה בהעברת הכשרות וסדנאות בינלאומיות בתחומי מומחיות שבהם בזכות הקדימה את זמנה לא רק בישראל אלא גם בעולם. שלושת הנושאים המרכזיים הם:

  1. נגישות לצדק...

01/02/2018

מה זה בדיוק אני עוד לא יודעת